Vi har indgået en aftale med SKJ om vintervedligeholdelse. Så vidt muligt vil SKJ sørge for, at vejen er farbar senest klokken 07:00 hver dag.

SKJ bruger saltspredere, der gør, at de ikke kan garantere, at der ikke kommer salt i hække og haver og ikke kan drages til ansvar for skader forårsaget af salten. De vil forsøge at mindske mængden af salt i hække og haver; men bestyrelsen henstiller, at man selv afskærmer sin hæk og have for at undgå salt i hækken.

SKJ har betinget sig, at al kontakt til dem går via en kontaktperson i Nonnedalen. Hvis der er kommentarer til vintervedligeholdelsen, skal man kontakte Formanden.