Har du en hæk i skellet ind til din nabo, har I fælles vedligeholdelsespligt for hækken. Du skal være enig med din nabo om, hvordan I klipper fælles hæk. Ved uenighed kan I bestille et hegnssyn, der afgør retningslinjer og udgifterne til synet.

Sådan er reglerne for din nabohæk
Det er de to naboer indbyrdes, der aftaler forholdene for deres fælles hæk. Ved uenigheder eller som vejledning kan du bruge følgende regler fra Hegnsloven, der gælder for fælleshegn i boligområder:

  • Bliv enig med naboen. Du og din nabo må selv bestemme hækkens højde, så længe der ikke er særlige regler i lokalplaner eller servitutter for jeres område. Det undersøger du hos din kommunes tekniske forvaltning.
  • Max. to meter høj hæk – en gang om året. Ifølge reglerne i Hegnslovens § 18 stk. 3 kan man kræve, at hækken klippes ned til 2 meter én gang om året.
  • Hvor tit skal du klippe hækken? Der er ingen regler for, hvor tit hækken skal klippes. Du kan kan klippe din egen side af hækken så tit, du vil, og toppen af hækken, som I kan blive enige om – det vil ofte være en gang om året. Hvis hegnssynet skal afgøre en strid, vil det ofte være, at hækken klippes ned til den aftalte højde en gang om året.
  • Hvad gør du, hvis naboen ikke klipper hækken? Hvis I som naboer ikke kan blive enige om vedligeholdelse af hækken, og hvor høj den skal være, kan I få hegnssynet til at afgøre sagen (mod betaling). Drejer uenigheden sig om højden, vil afgørelsen typisk ende på 1,8 – 2 meter. Kontakt din kommune for at få oplysninger om dit lokale hegnssyn. Det bedste, I som naboer kan gøre, er dog selv at blive enige.

Hvis du vil vide eller læse mere, så se mere => HER